ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Проекти в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Проект "Училищен плод" ДФ "Земеделие"

Европейска схема за предлагане на плодове в училище с финансовата подкрепа на Европейската общност.