ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Новини и събития в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

НП "УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"
Стая за занимания по интереси за учениците от начален етап - Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".
Осигурен е обяд в училищния стол за учениците включени в целодневна организация на учебния ден.
БЮДЖЕТ 2018 Г.
Кметът на община Девня утвърди бюджета на училището за 2018 година
По Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул "Осигуряване на ученически шкафчета"са закупени шкафчета за всички ученици от I -VII клас.
На 18.02.2019 г.,от 17,00 часа ще се проведе родителска среща.