ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Последни новини и събития

 • 22.04.2016 НП "УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"
  Стая за занимания по интереси за учениците от начален етап - Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".
 • 08.10.2018
  Осигурен е обяд в училищния стол за учениците включени в целодневна организация на учебния ден.
 • 08.10.2018
  По Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул "Осигуряване на ученически шкафчета"са закупени шкафчета за всички ученици от I -VII клас.
 • 20.03.2019 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ /НВО/
  Дати за провеждане на национално външно оценяване IV и VIIклас
Още новини

125 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ

Общи сведения: В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение.

 

Учениците са разпределени в седем паралелки:

 

I-а клас; II-а клас;III-а клас; IV-а клас; V-а клас; VI-а клас; VII-а клас.

Учениците от I-ви до VII-ми клас се обучават в целодневна организация на учебния процес.Формите на обучение в училище са дневна и индивидуална форма на обучение.

Повече за нас