ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Последни новини и събития

 • 22.04.2016 НП "УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ"
  Стая за занимания по интереси за учениците от начален етап - Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".
 • 17.05.2019 Училищен стол
  Осигурен е обяд в училищния стол за учениците включени в целодневна организация на учебния ден.
 • 17.05.2019 Ученически шкафчета
  По Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул "Осигуряване на ученически шкафчета"са закупени шкафчета за всички ученици от I -VII клас.
 • 29.12.2019 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
  След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2019/2020 учебна година. Според желанията им, в училището ни ще се провеждат занимания по интереси за учениците от I до VII-ми клас в следните шест клуба:
Още новини

128 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ

Общи сведения: В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение.

 

Учениците са разпределени в седем паралелки:

 

I-а клас; II-а клас;III-а клас; IV-а клас; V-а клас; VI-а клас; VII-а клас.

Учениците от I-ви до VII-ми клас се обучават в целодневна организация на учебния процес.Формите на обучение в училище са дневна и индивидуална форма на обучение.

Повече за нас