ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Девня

Последни новини и събития

Още новини

125 ГОДИНИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ

Общи сведения: В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" се обучават ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение.

 

Учениците са разпределени в седем паралелки:

 

I-а клас; II-а клас;III-а клас; IV-а клас; V-а клас; VI-а клас; VII-а клас.

Учениците от I-ви до VII-ми клас се обучават в целодневна организация на учебния процес.Формите на обучение в училище са дневна и индивидуална форма на обучение.

Повече за нас